top of page

Vad är psykodynamisk terapi och hur går det till?

Psykodynamisk psykoterapi är en samtalsbehandling av exempelvis psykiska, relationella, emotionella och existentiella problem med psykologiska metoder.

Psykodynamisk psykoterapi är ett av de bästa redskapen för att komma igenom svårigheter och ger dig möjlighet att utvecklas till den du har potential till att vara. Metoden har funnits länge, testats, undersökts och bevisats på många olika vetenskapliga sätt och målet är långsiktig förändring. 

Den psykodynamiska psykoterapin är en metod, men också ett samlingsnamn för många framgångsrika metoder, som exempelvis ISTDP (Intensive Short- Term Dynamic Psychotherapy), MBT (mentaliseringsbaserad psykoterapi), relationell psykoterapi, affektfokuserad och existentiell psykoterapi.

 

När och varför ska man söka hjälp?

 

När det inte längre räcker att samtala med vänner eller familj om det du upplever, eller när du märker att de tidigare livsstrategier du haft inte längre fungerar, kan jag vara dig till en bra hjälp.

Orsakerna till att man söker psykoterapi kan vara av många olika slag. Det kan handla om hur man känner sig, vad man har för tankar om sig själv, att man är deprimerad, nedstämd eller har ångest. Det kan också handla om livskriser som skilsmässa och dödsfall exempelvis. Relationsproblem i familjen, vänskap eller på arbete är också vanliga orsaker till att man söker terapi. Här på Mälardalens Psykiatri och Terapi tar vi också emot dig som behöver utbildningsterapi, stödsamtal, handledning och ledar/chefsstöd.

Hur går det till?

 

Hos mig, som du träffar regelbundet, finns inga begränsningar för vad du kan ta upp. Sekretess råder och den bästa hjälpen får du om du försöker att vara så ärlig som du orkar. Vi erbjuder en miljö, där du kan känna dig trygg och lugn. 

Sedan Covidepidemin började har jag erbjudit våra konfidenter videosamtal och telefonsamtal, det fungerar bra för de allra flesta.  Nu tar vi även emot konfidenter på vår mottagning i Strängnäs, där vi kan sitta tillsammans och prata om det du behöver hjälp med. 

I början av psykoterapin kommer vi överens om tider, hur ofta och hur länge behandlingen skall pågå. Ofta ses man en gång i veckan, men ibland behöver man flera tider i veckan för att bli stabil och må bra igen. 

De första samtalen är "orienterande", vilket innebär att vi undersöker hur vi fungerar med att arbeta tillsammans. Därefter är det möjligt att gå in i en psykoterapeutisk allians.

Du som söker hjälp får själv tala om vad du vill/behöver prata om. Genom att prata om relationer och upplevelser både i nuet och tidigare i livet, kan du få hjälp att upptäcka vilka mönster du brukar reagerar med. Det som blir tydligt kan sen också bearbetas och förändras när vi samarbetar.

Psykoterapin kan vara tidsbestämd från början eller fortsätta tills vi båda känner att det är dags att avsluta. Sådant diskuterar vi naturligtvis tillsammans.

 

Blir det en förändring?

 

När ett förtroendefullt samarbete uppstår mellan oss så söker vi tillsammans orsaken till dina problem. Båda bidrar, du som konfident med din berättelse och jag med mitt yrkeskunnande, min erfarenhet och mina känsloreaktioner. I den dynamiken uppstår känslor, reaktioner och förståelse som bidrar till en positiv förändring, där du kan bli en starkare och tryggare individ.

Psykoterapi nu

Psykoterapi nu

Inget mer ok att bära

bottom of page