top of page

Vad innebär titeln "leg. psykoterapeut"?

  • 1985 infördes legitimation för psykoterapeuter.
  • Yrkestiteln psykoterapeut är skyddad i lag och får bara användas av legitimerade psykoterapeuter.
  • Legitimationen är en garanti att psykoterapeuten är välutbildad och arbetar på väl beprövat sätt.
  • Den legitimerade psykoterapeuten står under tillsyn av Socialstyrelsen. Videosamtalen förs på en plattform  som heter Kaddio och den är rekommenderad av Socialstyrelsen, för god sekretess.
  • Legitimation som psykoterapeut kan erhållas av Socialstyrelsen efter avlagd psykoterapeutexamen.
  • Legitimerade psykoterapeuter har Sveriges kanske längsta utbildning. För att antas till utbildningen skall man ha en universitetsutbildning i människovårdande yrke, därefter grundläggande psykoterapeututbildning i 2 år, praktik i 2 år och slutligen tar den legitimationsgrundande utbildningen vid, denna tar 3 år.
  • En leg. psykoterapeut skall alltid vid presentation ange sin grundutbildning (vilket i Annas fall är präst). 
                                                                                                         (information hämtad från www.samradsforum.se)

Välkommen att kontakta oss för att få professionell hjälp med din psykiska hälsa!

Psykodynamisk terapi
bottom of page