Mälardalens Psykiatri och Terapi AB

           Vi hjälper människor att må bättre!                                    Studentrabatt

Vad innebär titeln "leg. psykoterapeut"?

  • 1985 infördes legitimation för psykoterapeuter.
  • Yrkestiteln psykoterapeut är skyddad i lag och får bara användas av legitimerade psykoterapeuter.
  • Legitimationen är en garanti att psykoterapeuten är välutbildad och arbetar på väl beprövat sätt.
  • Den legitimerade psykoterapeuten står under tillsyn av Socialstyrelsen. 
  • Legitimation som psykoterapeut kan erhållas av Socialstyrelsen efter psykoterapeutexamen.
  • Legitimerade psykoterapeuter har Sveriges kanske längsta utbildning (för att antas skall man ha en               universitetsutbildning i människovårdande yrke, därefter grundläggande psykoterapeututbildning i 2 år, praktik i 2 år och slutligen tar den legitimationsgrundande utbildningen vid, denna tar 3 år).
  • En leg. psykoterapeut skall vidare alltid ange sin grundutbildning (vilket i Annas fall är präst).                               (information hämtad från www.samradsforum.se)


Ovanstående innebär att egentligen vem som helst, helt utan utbildning, kan kalla sig samtalsterapeut/ terapeut/coach/rådgivare osv. men man kan inte använda sig av titeln psykoterapeut!


                         Välkommen att kontakta oss för att få professionell hjälp med din hälsa!