Mälardalens Psykiatri och Terapi AB

           Vi hjälper människor att må bättre!                                    Studentrabatt

 Vi värnar om din integritet!


Din önskan om att må bättre är tillräcklig för oss, därför behöver du inte ha någon remiss från vårdcentral eller annat för att få bli konfident hos oss.


Som du märker använder vi gärna ordet konfident istället för patient, detta för att markera hur viktigt det är att du känner att du kan lita på oss och vår kompetens. Vi blir för dig en aktiv, professionell samtalspart som hjälper dig framåt i behandlingen.


I tidigt skede gör vi tillsammans en bedömning om hur vi bäst kan hjälpa dig. Med en kortare tids terapi eller längre, med en psykodynamisk ansats eller med inslag från andra terapiformer exempelvis.


Vi har inte samarbete med Örebro läns landsting utan är ett privat företag, frikopplat från sjukhusets journalsystem.


Vi erbjuder vi dig full patientsekretess.


Våra lokaler är centralt belägna mitt i stan, på Örebro slott.


Vi tar emot ett brett spektra av konfidenter, alla åldrar, från alla samhällets sk. skikt och vi arbetar på svenska, engelska eller teckenspråk. Vi samarbetar även med företagshälsovården.
De journaler vi av Socialstyrelsen är ålagda att uppföra, förvaras på säkert sätt i ett låst kassaskåp.

Alla är lika välkomna och kom ihåg att det aldrig är för sent att gå i terapi!


Man kan blomma och få kraft igen