top of page

Vi värnar om din integritet!

Din önskan om att må bättre är tillräcklig för oss, därför behöver du inte ha någon remiss från vårdcentral eller annat för att få bli konfident hos oss. Om du har en anställning kan du eventuellt få din psykoterapi på bekostnad av ditt företag och för en del kan hemförsäkringen gälla.

Som du märker använder vi gärna ordet konfident istället för patient, detta för att markera hur viktigt det är att du känner att du kan lita på oss och vår kompetens. Vi blir för dig en aktiv, professionell samtalspart som hjälper dig framåt i behandlingen.


I tidigt skede gör vi tillsammans en bedömning om hur vi bäst kan hjälpa dig. Med en kortare tids psykoterapi eller längre, med en psykodynamisk ansats eller med inslag från andra terapiformer exempelvis.

Vi har inte samarbete med regionen/landstinget utan är ett privat företag, frikopplat från sjukhusens journalsystem.

Vi erbjuder vi dig full patientsekretess. De journaler vi av Socialstyrelsen är ålagda att uppföra, förvaras på säkert sätt i kassaskåp.

Vi tar emot ett brett spektra av konfidenter och vi arbetar på svenska, engelska eller teckenspråk. Vi samarbetar även med företagshälsovården.


Alla är lika välkomna och kom ihåg att det aldrig är för sent att komma tillrätta med sin psykiska hälsa.

Psykodynamisk terapi

Psykoterapi nu!

Du kan växa vidare!

bottom of page