top of page

Björn Sundberg är överläkare inom Barn och Ungdomspsykiatrin i Örebro, men tar inte längre emot några nya patienter och utfärdar inte någon form av intyg.

bottom of page