top of page

Björn Sundberg är överläkare inom Barn och Ungdomspsykiatri, men tar inte emot några nya patienter och utfärdar inte någon form av intyg.

bottom of page